Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 119 Харківської міської ради Харківської області

 

Експериментальна робота

Інноваційна педагогічна діяльність

 

Інноваційна педагогічна діяльність- цілеспрямована педагогічна діяльність, орієнтована на зміну й розвиток навчально-виховного процесу з метою досягнення вищих результатів, одержання нового знання, формування якісно іншої педагогічної практики.

Продуктами інноваційної педагогічної діяльності є нововведення, що позитивно змінюють систему освіти, визначають її розвиток і характеризуються як нові чи вдосконалені.

Інноваційна педагогічна діяльність може здійснюватися у традиційних навчальних закладах і в закладах нового типу.

Провідною формою і складовою інноваційної педагогічної діяльності є експеримент.

 

Педагогічний експеримент

Експеримент (лат. experimentum — проба, дослід) — це комплексний метод дослідження, при якому відбувається активний вплив на досліджуване явище шляхом створення спеціальних умов (введення експериментальних факторів), що відповідають меті дослідника. 

 

Педагогічний експеримент передбачає активний вплив на педагогічне явище чи процес шляхом створення нових умов, що відповідають меті дослідження.

 

Види педагогічного експерименту розрізняють:

 • За умовами проведення: природний, лабораторний.
 • За характером втручання у навчально-виховний процес: констатуючий, формувальний.

Основні етапи класичного експерименту

 • І. Констатуючий.
 • ІІ. Формуючий.
 • ІІІ. Контрольний.

Параметри педагогічного експерименту

 • Достатня тривалість
 • Обґрунтований вибір експериментальних і контрольних класів чи груп
 • Вибір відповідних методів дослідження
 • Правильне визначення статистичної вибірки.

Критерії науковості експерименту

 • Привнесення в педагогічний процес нового з метою отримання бажаного результату.
 • Забезпечення умов, що дозволяють виявити залежність між педагогічним впливом і його результатом.
 • Документальна фіксація та достатньо повний облік параметрів (показників)  досліджуваних явищ та процесів.
 • Забезпечення обґрунтованості та достовірності.