Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 119 Харківської міської ради Харківської області

 

Методичне об'єднання учителів початкової школи

 

Основні підсумки роботи

методичного об’єднання вчителів

початкових класів

за 2013/2014 навчальний рік

та завдання на 2014/2015 навчальний рік

 

Діяльність методичного об’єднання вчителів початкових класів у 2013/2014 навчальному році була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у 21 столітті, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально-виховного процесу в школі 1 ступеня.

У 2013/2014 навчальному році методичне об’єднання вчителів початкових класів через мережу колективних, групових та індивідуальних форм роботи продовжило роботу над темою «Формування у молодших школярів ключових компетентностей шляхом впровадження в практику роботи школи І ступеня ідей гуманістичної педагогіки та педагогічних інновацій». Актуальність обраної теми полягає в утвердженні гуманістичних ідеалів в практиці освіти України, реалізації принципів гуманістичної педагогіки в нормативно-правових документах, модернізації освітньої галузі на гуманно-інноваційних засадах. Гуманно-особистісний підхід – один із найбільш сильних альтернатив традиційній педагогіці, його головна мета – сприяти особистісному зростанню як дитини, так і самих педагогів. Педагог і

дитина – співавтори процесу пізнання, активність і завдання педагога – творчий пошук конкретних дій у конкретній ситуації по відношенню до конкретної дитини.

Протягом року проведено 8 засідань МО, на яких розглянуто наступні актуальні питання:

·              ознайомлення  з нормативно-правовими документами, що регламентують діяльність вчителів у 2013/2014 навчальному році;

·              здійснення інноваційної діяльності з метою підвищення ефективності навчального процесу;

·              продовження впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в практику роботи школи;

·              опрацювання і обговорення Державного стандарту  початкової загальної освіти;

·              створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня;

·              особливості викладання курсу за вибором «зарубіжна література» (авт. А. І. Мовчун);

·              відвідування шкільної бібліотеки учнями початкової школи;

·              перспективність і наступність в навчанні та вихованні між школами 1 і 2 ступенів;

·              відвідування та аналіз відкритих уроків, позакласних заходів;

·              організація і проведення Тижня початкової школи ;

·              організація і проведення шкільних олімпіад;

·              організація роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують ДНЗ;

·              моніторинг навчальних досягнень учнів 2-4 класів

та інші.

 

До складу МО входять 18 вчителів. Двоє вчителів перебувають у відпустках по догляду за дітьми до досягнення ними трирічного віку,один вчитель  - у декретній відпустці.

Вищу освіту мають 18 педпрацівників.

Вчителі школи 1 ступеня мають наступні кваліфікаційні категорії і звання:

·              старший учитель – 1

·              вчитель – методист – 2

·              спеціаліст вищої категорії – 5

·              спеціаліст 1 категорії – 4

·              спеціаліст 2 категорії – 6

·              спеціаліст – 1

Протягом 2013/2014 н. р. пройшли навчання в комунальному вищому навчальному закладі «Харківська Академія неперервної освіти»  на факультеті підвищення кваліфікації за напрямом «Початкові класи» наступні вчителі:

Божко І. В.,Веремко Н. Є.,Стативка Т. В., Ющенко І. В.

Науково-методична робота МО була організована згідно з розділами річного плану роботи школи на 2013/2014н. р., Положенням про науково-методичну роботу, Положенням про методичне об’єднання.

На засідання методичного об’єднання  запрошувались заступник директора з навчально-виховної роботи Ткаченко Т. О., практичний психолог Чешик Р. В., керівник школи молодого вчителя Сердюкова Т. Г., завідуюча шкільною бібліотекою Бутенко Н. С.

 З метою підвищення рівня поінформованості та готовності до впровадження інноваційних технологій                                                                                                                                                                            вчителями школи відвідані:

·              засідання творчої групи з    обміну досвідом роботи за НПП «Інтелект України» (17.04.2014, ХСШ №15, відвідала вчитель

            Галівець Н. В.)

·              педательє «Довкілля» (23.10.2013, ЗОШ №40, відвідала вчитель Веремко Н. Є.)

·              педмайстерня для вчителів початкових класів «Диференційований підхід на різних етапах засвоєння навчальної програми» (17.10.2013, ХЗОШ №113, відвідала вчитель

 Беспалова М.С.)

Команда четвертокласників (керівник -  вчитель початкових класів, класний керівник 4-Б класу Заплотна С. М.) посіла І місце  в ІІ етапі малих Олімпійських ігор «Діти Харківщини» та 5 місце у ІІІ етапі цих престижних змагань.

За планом роботи Управління  освіти вчитель Ющенко І. В. взяла участь в  конкурсі інтегрованих уроків «Про мій Харків моїм учням» і посіла ІІ місце в ІІ ( районному) етапі конкурсу.

З 07.04.2014 по 11.04.2014 було проведено Тиждень початкової школи «Формування цінностей у дітей в процесі виховання і навчання». Актуальність обраної теми полягає в тому, що проблема формування цінностей у дітей далеко не вичерпала себе. На необхідність оновлення освіти на ціннісних засадах указують багато науковців (І. О. Зимня,

 О. Л. Кононко, Т. І. Поніманська, О. В. Сухомлинська, О. І. Савченко та ін.). Вони зробили певний внесок у розв’язання ціннісної проблематики, розкриваючи окремі її аспекти. Всі дослідники цього питання наголошують на визнанні дитини найвищою цінністю та надають пріоритет гуманістичним орієнтирам, спрямованості навчально-виховного процесу на формування у кожної дитини власної системи цінностей.

На думку наших вчителів початкової школи, реконструювання освітньо-виховного процесу на гуманістичних цінностях надає пріоритет особистісному зростанню дитини над її навченістю. В своїй педагогічній діяльності вчителі намагаються забезпечити ціннісний підхід до організації педагогічного процесу, що передбачає:

¾         його переорієнтацію на дитину як неповторну особистість

¾         створення оптимальних умов для її повноцінної самореалізації

¾         формування в дитини базису особистісної культури, ціннісного ставлення до світу і власного «Я»

Участь молодших школярів в конкурсі проектів «Шкільне подвір’я – дзеркало мого міста» стала ефективним засобом формування екологічної культури. Під керівництвом класних керівників, за активної участі батьків учні вчилися

¾         відроджувати кращі традиції українського народу у взаємовідносинах з довкіллям

¾         розуміти необхідність узгодження стратегії природи і стратегії людини

¾         долати споживацьке ставлення до природи

¾         відповідати за стан довкілля

¾         прогнозувати особисту діяльність і діяльність інших людей та колективів

¾         передбачати наслідки впливу діяльності людини на біосферу Землі

¾         оволодівати нормами екологічно грамотної поведінки тощо.

Своє завдання педагоги вбачали у формуванні елементів наукових знань у дітей початкової ланки у процесі ознайомлення з природою.

Активну участь в конкурсі «Шкільне подвір’я – дзеркало мого міста» взяли учні перших класів, 3-А, Б, В класів, 4-Б, Г класів.  Переможцями стали учні 2-А класу (вчитель Божко І. В.).

Виставка дитячих робіт «Свято Великодня», де були представлені поробки з паперу, картону, природного матеріалу, в комбінованих техніках, наочно продемонструвала втілення в НВП особистісних (особистих) цінностей; життєвої самореалізації (творчої активності); національних цінностей: народні свята, традиції і звичаї, фольклор; природне введення дитини в соціальне життя через культуру, оскільки людина культури – глобальна мета сучасного виховання. Вчитель Ломака Н. А. сприяє розвитку загальнолюдських цінностей дитини, розкриваючи творчий потенціал особистості.

Особливістю цьогорічного Тижня початкової школи були спільні заходи для учнів паралельних класів, а також для різновікових учнів. Завданнями цих заходів було:

¾         формування соціальної активності й відповідальності в процесі практичної діяльності

¾         формування суспільно-громадського досвіду особистості, розвиток, стимулювання, реалізація її творчого потенціалу

¾         об’єднання молодших школярів, батьків для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їхніх творчих здібностей

¾         спортивні змагання «Веселі старти» (вчителі Беспалова М. С.,

Стативка Т. В.), «Найспритніші, найсильніші діти Харківщини» (вчителі Заплотна С. М., Веремко Н. Є., Ткаченко Н. М., Санчило Р. М.) втілювали здоров'язберігаючі цінності (здоровий спосіб життя, особиста гігієна, відсутність шкідливих звичок), а також моральні, вольові якості.

Виховні заходи

«Математична мозаїка» (вчитель Юрченко І. Ю.)

Турнір «Найрозумніший» (вчителі Ющенко І. В., Шоста О. В.)

Свято Букваря (вчитель Танько А. О.)

«Знавці української мови» (вчителі Комарницька Т. В., Пєнкіна О. А.) продемонстрували розуміння і практичне втілення вчителями гуманістичних цінностей освіти: «від людини освіченої – до людини культури».

11.04.2014 на засіданні Круглого столу «Підсумки проведення Тижня початкової школи «Формування цінностей у дітей в процесі виховання і навчання»» було проаналізовано результати, досягнення вчителів у формуванні і розвитку загальнолюдських цінностей дитини.

Обрана тема не є такою, що розглядається одноразово, а вимагає ретельної, систематичної роботи педагогів.

У 2013 році у видавництві «Основа» вийшла друком брошура «Азбука здоров’я» (автори Божко І. В., Ющенко І. В.). Видання містить розробки бесід з попередження дитячого травматизму.

Вчителі Заплотна С. М., Ющенко І. В. активно співпрацювали з Всеукраїнським порталом «Початкове навчання» і отримали сертифікати за розробки уроків.

Творча група вчителів початкової школи (Ющенко І. В.,Заплотна С. М., Калюжна О. О., Стативка Т. В., Юрченко І. Ю., Танько А. О.) взяла участь у районній виставці – презентації педагогічних ідей і технологій з роботою «Використання засобів ІКТ в навчально – виховному процесі – складова частина підвищення пізнавальної активності молодших школярів». У роботі представлена комп’ютерна підтримка уроків у початковій школі. Додаток – диск з презентаціями до уроків.

Протягом 2013/2014 н. р. вчителі залучали учнів до участі в конкурсах, олімпіадах, олімпіаді «У світі знань». У конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика учень 3-Б класу Шкурат Владислав посів 2 місце (вчитель Ющенко І. В.); учениця 4-Г класу Логвінова Ангеліна посіла 1 місце (вчитель Ткаченко Н. М.).

У 2 (районному) етапі між предметної олімпіади «У світі знань» найвищі досягнення мають учні:

1)           Шкурат Владислав, 3 клас, математика, 2 місце (Ющенко І. В.)

2)            Овчаренко Олександра, 4 клас, математика, 3 місце (Ткаченко Н. М.)

3)           Тюніна Анна, 4 клас, «Я і Україна», 3 місце (Веремко Н. Є.)

4)           Логвінова Ангеліна, 4 клас, українська мова, 1 місце (Ткаченко Н. М.)

Логвінова Ангеліна взяла участь в міському конкурсі «Путівка в науку» і отримала сертифікат в номінації «Майбутній мовознавець».

 

Участь учнів початкових класів в інтерактивних конкурсах

1)           Математична олімпіада «Кенгуру»

2 клас – 93 учасники, 3 клас – 76 учасників, 4 клас – 63 учасники. Всього – 232.

Відмінний результат – 15, добрий результат – 58, диплом учасників – 159.

2)           Українознавча інтерактивна гра «Соняшник». Диплом переможця – 12.

Диплом ІІІ регіонального рівня – 23

Диплом ІІ регіонального рівня – 9

Диплом І регіонального рівня – 7

Диплом ІІІ Всеукраїнського рівня – 7 

Диплом ІІ Всеукраїнського рівня – 1

3)           Природничий конкурс «Колосок»

Всього учасників – 304.

«Золотий колосок» - 78.

«Срібний колосок» - 135.

Учасники – 91

У 2014/2015 н. р. МО вчителів початкової школи планує  

-                продовжити викладання курсу за вибором «Зарубіжна література»

 (авт. Мовчун А. І.) за рахунок варіативної складової навчального плану;

- продовжити участь в апробації Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України»(науковий керівник

 Гавриш І. В., доктор педагогічних наук, професор ХНПУ імені Г. С. Сковороди);

- відвідати семінари, педательє для вчителів початкової школи;

- відвідати майстер – класи в Школі вчителя початкових класів (видавнича група «Основа»);

- продовжити роботу творчої групи вчителів «Використання інформаційно – комунікативних технологій в школі І ступеня з метою підвищення пізнавального інтересу молодших школярів»

Результати методичної роботи МО за 2013/2014 н. р. свідчать , що вчителі початкової школи у навчальній і самоосвітній діяльності зберігають основні позитивні тенденції, виявлені в попередні роки. Створюються умови для зростання педагогічної майстерності вчителів, їх наукової, психологічної, методичної підготовки.