Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 119 Харківської міської ради Харківської області

 

Методичне об'єднання учителів фізичної культури та предмету "Захист Вітчизни"

 

Аналіз  фізкультурно-оздоровчої роботи у 2013\2014 навчальному році.

Вивчення фізичної культури в школі в 2013/2014 навчальному році відбувалося з метою виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про фізичну культуру і спорт”, Цільової комплексної програми “Фізичне виховання – здоров’я нації”, наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 №458 “Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України”, наказу управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради від 23.08.2013 №183 «Про організацію та проведення занять з фізичної культури, спортивно-масової та  фізкультурно-оздоровчої роботи у 2013/2014 навчальному році», покращення навчального процесу з фізичної культури і спорту, формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки, гармонійногорозвитку природних здібностей та психічних якостей, використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя, активізації фізкультурно-масової роботи в усіх ланках системи фізичного виховання.

Перед початком навчального року протоколом шкільного методичного об’єднання затверджено план–графік розподілу варіативних модулів вивчення фізичної культури в 5-10-х класах. Зміст предмета «Фізична культура» реалізовувався за модулями, які визначені шляхом анкетування учнів з урахуванням матеріальної бази школи, а саме:

-          5-9-ті класи – футбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика;

-          10-11-ті класи (для юнаків) – футбол, баскетбол, волейбол;

-          10-11-ті класи (для дівчат) - футбол, баскетбол, волейбол;

-          10-11-ті класи (сумісне навчання) - футбол, баскетбол, волейбол.

У плані-графіку зазначено варіативні модулі, які опановуватимуть учні, рік їх вивчення та кількість відведених на вивчення годин. Відлік року вивчення варіативного модуля за цією програмою розпочинається з 5-го класу.

Уроки з фізичної культури проводились відповідно до «Методичних рекомендацій щодо вивчення фізичної культури в 2012/2013 навчальному році» та методичних рекомендацій щодо викладання фізичної культури у2013/2014 навчальному році в 5-х класах за новим Держстандартом. Особливу увагу на уроках учителі приділяли інструктуванню учнів з безпеки життєдіяльності та контролю за станом здоров’я учнів під час виконання вправ та нормативів.

За результатами медичних оглядів  та згідно з наданими учнями довідками лікувально-контрольної комісії учні тимчасово поділені на медичні групи для занять фізичною культурою.

На кінець 2013/2014 навчального року розподіл учнів на групи здійснювався наступним чином:

Кількість учнів

Основна група

Підготовча група

Спеціальна група

Звільнені

981

562

57%

394

40%

15

1,7%

10

1,2%

                 

 

Учні, які за результатами медичного огляду тимчасово віднесені до спеціальної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки, але виконують коригувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані. Таким учням виставляються поточні оцінки за знання та техніку виконання коригувальних вправ (за сприятливих для учня умов) згідно з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 №329.

У школі функціонують 2 спортивних зали, які обладнані необхідним спортивним знаряддям,  та спортивний майданчик, на якому проводяться уроки фізичної культури.

В спортивних залах наявний спортивний інвентар (складено перелік – 59 найменування) відповідає основному переліку типових навчально-наочних посібників та обладнання з фізичної культури для загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів. Зберігається відповідно до нормативних вимог

Спортивний майданчик обладнано. Наявні: гімнастичні споруди (лабіринти, стінки, рукохід, бігові барабани, перекладини для підтягування, паралельні бруси), футбольне поле, майданчик для проведення легкоатлетичних вправ. Штучний майданчик розміром 20 х40, гімнастичний майданчик, тренажерний майданчик;

Санітарний стан спортивних залів, роздягалень  та підсобних приміщень відповідає нормативним санітарним вимогам

В школі наявна агітаційна інформація щодо спортивно-масової роботи.

Стенди вивішені на видному місці:

-         «Кращі спортсмени школи»;

-         «Спорт протягом життя»;

-         «Кращі спортивні результати школи»;

-         Інструкції з безпеки життєдіяльності та правила поведінки під час занять;

-         Положення про шкільну Спартакіаду та інші

Всі стенди оформлені, мають естетичний вигляд, відповідають нормативним вимогам. Також є «Галерея слави».

У школі працює спортивне телебачення з прямою трансляціею з шкільних та позашкільних заходів та уроків, з промо роліками, найкращими світовими фільмами про кращих спортсменів світу, учбовими фільмами з різних видів спорту, методикою тренування.

Навчальні програми  вчителями виконуються своєчасно.Поурочні плани відповідають календарним планам і програмі.

Протягом 2013/2014 навчального року в школі працювали гуртки:

-          Олімпійські надії, керівник Паляничко О.П.;

-          УШУ, керівник Турчин О.В.

Учні школи під керівництвом учителів фізичної культури взяли участь у спортивних змаганнях районного та міського рівнів:

Результати участі в районних змаганнях:

І місце в районній спартакіаді школярів «Спорт протягом життя»

·         Iмісцев легкоатлетичній естафеті;

·           ІІ місце з баскетболу серед хлопців;

·           ІV  місце з баскетболу серед дівчат;

·           І   місце з стріт-болу серед хлопців;

·           І   місце в Малих Олімпійських іграх 3-4 класи;

·           І   місце серед дівчат з волейболу;

·           І    місце в Малих Олімпійських іграх 7-8 класи;

·           ІІІ місце з легкоатлетичного чотириборства.

Міські  змагання:

ІІ МІСЦЕ  з волейболу серед хлопців

ІV місце з волейболу серед дівчат;

І МІСЦЕ з стрітболу серед хлопців;

      ІІ місце серед хлопців з стрітболу в змаганнях обласного рівня.

Значна робота приділялась з обдарованою молоддю. За результатами участі в учнівській олімпіаді з фізичної культури:

   -I місце у районному етапі серед юнаків .

    ІV місце у районному етапі серед дівчат.

    Прийняли  участь у міжнародному марафоні.

Вчителі фізичної культури відвідували  засідання методичних об’єднань  та педагогічні ательє для вчителів фізкультури в районі.

Вчителі фізичної культури протягом року проводили взаємні відвідування уроків з метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів з фізичної культури, застосування різних методів і форм на кожному етапі уроку, активізації діяльності учнів.

Протягом багатьох років школа є базовою для проходження практики студентів Харківської державної академії фізичної культури та відповідно до визначених термінів  студенти практиканти 4 курсу, які навчаються за напрямом підготовки «Фізичне виховання, спорт», проходили практику у школі під керівництвом учителів фізичної культури Луніної Л.Г. та Паляничка О.П.