Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 119 Харківської міської ради Харківської області

 

Методичне об'єднання учителів української та російської філології

 

Звіт про методичне об’єднання учителів української та російської філології  за 2013-2014 навчальний рік Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 119 Харківської міської ради Харківської області

                

           

           На кафедрі української та російської філології Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 119 працюють  10 вчителів, 5 вчителів мають категорію «Спеціаліст вищої категорії», 1вчитель – «Спеціаліст першої категорії», 3 вчителів-  категорію «Спеціаліст», 1 вчитель має звання «Вчитель-методист».

            У 2013-2014 навчальному році вчителі кафедри української та російської філології працювали над методичною проблемою: «Поєднання інтерактивних та традиційних методів та прийомів на уроках філології» та виховною проблемою: «Морально-етичне виховання засобами художнього слова».      

Цілі і задачі, які ставили вчителі методичного об’єднання перед собою у 2013/ 2014 навчальному році :

Ø Впровадження інноваційних технологій у викладання філолологічних дисциплін для підвищення якості освіти,

Ø підвищення професійної компетентності та реалізація творчого потенціалу вчителів кафедри філологічних дисциплін,

Ø оволодіння знаннями та вміннями дослідницької діяльності, шляхом  застосування сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних та здоровязберігаючих технологій в іноваційному просторі.

     Троє вчителів кафедри пройшли курси підвищення кваліфікації:

Л.О.Маюнова, С.І.Боровицька, Т.А.Топчій.  Серед учителів, що атестувалися:

v Т.А.Топчій підтвердила звання

v Л.О.Маюнова – категорію «спеціаліст вищої категорії»;

v С.І.Боровицька – категорію «спеціаліст вищої категорії».

Учителі кафедри систематично готували своїх учнів до участі в олімпіадах, конкурсах з української мови та літератури.

У І етапі Олімпіади з української мови та літератури взяли участь 30 учнів ХСШ № 119. У І етапі зі світової літератури взяли участь 45 учнів ХСШ № 119.  

 

 

Результати  районних, республиканських предметних олимпіад, конкурсів серед учнів

                   

Предметна олімпіада

Рівень

Прізвище та ім’я учня

Клас

результат

Вчитель

 

Українська мова та література

районний

Борзих Катерина

7-А

ІІ місце

Гольцева Н.М.

 

Українська мова та література

районний

Онопрієнко Анна

11-А

ІІ місце

Топчій Т.А.

3.                 

Російська мова та світова література

районний

Шульга Надія

9-А

ІІІ місце

Касьянова І.І.

4.                 

Російська мова та світова література

районний

Рогаліна Дар’я

11-А

ІІІ місце

Касьянова І.І.

5.                 

МАН( Всеукраїнський турнір юних журналістів)

районний

Давітадзе Нонна

11-А

І місце

Касьянова І.І.

6.                 

МАН(Всеукраїнський турнір юних журналістів)

обласний

Давітадзе Нонна

11-А

ІІІ місце

Касьянова І.І.

7.                 

Конкурс знавців російської мови

обласний

Шульга Надія

9-А

ІІІ місце

Касьянова І.І.

Міський конкурс знавців української мови приніс перемогу в номінації «За творчість мислення» Онопрієнко Анні (учитель Топчій Т.А.). Онопрієнко Анна також стала переможцем обласного конкурсу знавців української мови.

У міському конкурсі знавців російської мови перемогла Рябоштан Марія, 8 – Б клас (учитель Маюнова Л.О.) в номінації «За оригінальність мислення».

У Міжнародному конкурсі знавців української мови імені П.Яцика  та Т.Шевченка Левадна Аліса, 7-А клас зайняла ІІ місце (учитель Гольцева Н.М.).

Учителі кафедри брали участь та отримали відзнаки в обласному педярмарку:

ü    Топчій Т.А. отримала диплом І ступеня за хрестоматію - довідник з української літератури для учнів 11 класу (з поглибленим вивченням української літератури).

ü    Маюнова Л.О. отримала сертифікат видавничої групи «Основа» «Учительський журнал – on-linе» за розробку уроку зі світової літератури з мультимедійним супроводом «Давньогрецький театр та його особливості. 8 клас».

Учителі кафедри Касьянова І.І., Маюнова Л.О., Шрамко Л.Г. готують талановиту учнівську молодь до участі в роботі Малої академії наук.

Члени творчого об’єднання учителів української та російської філології систематично працюють над підвищенням своєї педагогічної майстерності, вивчають інноваційні педагогічні технології, впроваджують ІКТ на уроках і позакласній роботі, повсякчас обмінюються педагогічним досвідом.           

Всі учителі кафедри беруть активну участь у конкурсних уроках в межах «Фестивалю відкритих уроків» та на тижнях дисциплін кафедри.

          Учителями російської мови та  літератури, світової літератури щорічно організовується  участь учнів у Міжнародному конкурсі знавців української мови «Соняшник», російської мови «Русский медвежонок», в різноманітних творчих конкурсах («Слобожанські дзвони Перемоги», «Мій біль-Чорнобиль», «Поетична світлиця» - конкурс на кращого читця, декламатора та ін..).

 

 

Задачі на 2014-2015 навчальний рік

 

  Методичне об’єднання учителів  української та російської філології  ставить за мету постійне відновлення і впровадження нових навчальних і тематичних планів навчання з використанням інноваційних освітніх технологій, форм, методів.

Основна мета і задачі кафедри:

Ø    ефективна реалізація мети шляхом організації освітнього процесу учителями кафедри;

Ø    удосконалення  методів, прийомів і засобів навчання української та російської мов;

Ø    підвищення мотивації учнів до вивчення мов(української, російської);

Ø    підвищення мовної культури учнів;

Ø    вдосконалення педагогічної майстерності завдяки відвідуванню педагогічної майстерні, педагогічного ательє;

Ø    проходженню курсів підвищення кваліфікації;

Ø    самоосвіта, взаємовідвідування уроків з метою запозичення передових, ефективних методів, прийомів та засобів навчання, впровадження новаторських методик;

Ø    підтримання ділової творчої атмосфери на кафедрі.

 

Актуальні цілі і задачі кафедри:

·                     в освітній сфері: створення , збереження і передача наукових знань;

·                     трансформація фундаментальних знань в прикладні розробки;

·                     впровадження інноваційних освітніх програм і технологій в навчальну діяльність; культурно-просвітницька і виховна діяльність;

·                     підтримання системи безперервної професійної освіти;

·                      розвиток і вдосконалення творчого середовища начання;

·                     в науковій роботі: отримання  високих результатів в процесі фундаментальних и прикладних досліджень з актуальних проблем.

·                     Забезпечувати високу якість теоретичного та науково-методичного рівня уроків, практичних та семинарських занять;

·                     Здійснювати методичну підтримку молодим вчителям;

·                     Здійснювати пошук, аналіз, апробацію та впровадження в навчальний процес нових освітніх технологій;

·                     Забезпечувати закріплені за кафедрою дисципліни комплектом навчально- методичних матеріалів шляхом розробки, підготовки до видання, а також своєчасну коректировку навчально- методичних матеріалів, підручників, навчальних посібників, тематичних планів і навчальних програм;

·                     створити електронну базу робіт вчителів кафедри, а також учнів;

·                     здійснювати поточне організайно - методичний супровід навчального процесу відповідно закріплених за кафедрою дисциплін, а також розробку та подальшу своєчасну коректировку питань  до Державної підсумкової атестації;

·                     розвивати творче середовище для виявлення обдарованих учнів;

·                     розвивати систему олімпіад та конкурсів для учнів;

·                      вдосконалювати практику  додаткової освіти;

·                     застосовувати на уроках здоров'язберігаючі технології, які сприяють збереженню та укріпленню здоров'я учнів, до кожного учня застосовувати індивідуальний підхід.