Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 119 Харківської міської ради Харківської області

 

Школа сприяння здоров'ю


 

    

 

 «Ми – школа майбутнього. Ми – школа сприяння здоров’ю».

«Здоров’я – це не все, але все без здоров’я – ніщо»    
                                                                                                                                             Сократ

 

«Людина – найвищий продукт земної природи.                                                                      Але для того, щоби насолоджуватися скарбами природи,                                               людина має бути здоровою, сильною та розумною».                                                                                                                                                    І. Павлов

Перед колективом школи постало питання формування всебічно розвиненої і здорової особистості. З 2008 року в школі  створена "Школа сприяння здоров’ю". За цей період постійно вдосконалювались концептуальна модель" Школи сприяння здоров’ю" та програма розвитку. 

 

 

 

Концептуальна модель" Школи сприяння здоров’ю" 

Програма розвитку"Школа сприяння здоров’ю"

Статут„Школи сприяння здоров`ю”

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ 

 

 

Керівництвом школи  розроблена концепція « Школа сприяння здоров’ю в навчальному процесі та позаурочній роботі», мета якої – створення в школі здоров’язберігаючого освітнього простору в навчальному процесі, розробка шляхів збереження та зміцнення здоров’я учнів у позаурочний час. На основі концепції і програми створено графічну модель" Школи сприянню здоров`ю". Процес упровадження моделі вбачає обов’язкове дотримання  взаємозв’язків та співпрацю з різними громадськими організаціями, роботу з батьками, учнями та педагогічним колективом.


 
Це системна організація всієї шкільної  справи, коли кожний учень  під пильною увагою. Основою моделі є  учень, який розглядається як цілісна особистість в умовах динамічного оточення.   Вагомого значення надається  формуванню всіх складових аспектів здоров’я: фізичного, психічного, інтелектуального, соціального, розумового, особистісного та духовного.
 

  


 

Провідна тема досвіду:

   “Створення моделі комплексного здоров'яформуючого простору  в навчально-виховному процесі”

 

МЕТА :

 

 Підвищення рівня фізичного, духовного здоров'я, психологічного та соціального благополуччя дітей і молоді шляхом пріоритетності здорового пособу життя як основного чинника відновлення здоров'я, його збереження та зміцнення.

 

Основні завдання:

     Формування позитивної мотивації  здорового способу життя.
     Забезпечення оптимальної реалізації визначення здоров'я як сукупності можливостей організму, впливу соціальних факторів сім'ї, системи навчання та виховання.
     Створення  оптимальних умов для виконання основної місії  Програми розвитку мережі   Шкіл сприяння здоров’ю .
     Впровадження в практику роботи школи комплексний моніторинг ефективності та результативності  функціонування  закладу – Школа сприяння здоров’ю  як  базового  фактору         для прогнозування та моделювання перспектив розвитку. 
     Здійснювання соціально-психологічного супроводу та підтримки всіх учасників навчально-виховного процесу з питань формування здорового способу життя. 
     Створення системи  науково-методичного супроводу педагогічних працівників
     Вивчення і впровадження в практику роботи сучасних інноваційних методик діагностики, моніторингу і корекції стану здоров'я дітей і молоді;
     Формування в учнів негативного ставлення до шкідливих звичок;
     Визначення пріоритетом формування позитивної мотивації  здорового способу життя у роботі з батьками і громадськістю;
     Створення  науково – інформаційного  простору з питань збереження і зміцнення здоров'я дітей.
     Проведення профілактичної, оздоровчої та еколого-валеологічної освітньої діяльності.

 

           ПРИНЦИПИ                                                                             

 

       

 

                   ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ