Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 119 Харківської міської ради Харківської області

 

Структура самоврядування

 

Структура учнівського самоврядування

    

 Учнівське самоврядування - найвищий виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливості у відповідності до задоволення своїх потреб та інтересів.Він обирається на загальному форумі і підзвітний йому на один навчальний рік. До нього входить по одному учневі з кожного класу. З членів обирається президент, віце-президент, голова Ради самоврядування початкової школи, голова Ради самоврядування 5-11 класів та керівники центрів на організаційному засіданні прямим відкритим чи таємним голосуванням. Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього проголосувала більшість голосів.
     Президент, віце-президент і голови Рад не є членами центрів. Президент здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу центрів, проводить засідання шкільного парламенту.Віце-президент здійснює роботу з активізації діяльності центрів, контролює виконання рішень засідань шкільного парламенту, є керівником шкільного агентства, планує його роботу, здійснює оформлення матеріалів. У разі відсутності президента виконує його обов’язки.Керівники центрів звітують не рідше одного разу в місяць на засіданнях шкільного парламенту. Систематично проводять роботу зі свого напрямку і подають віце-президенту інформацію.

 

Статут учнівського самоврядування

 

Концепція розвитку учнівського самоврядування ХСШ № 119

 


 

Навчально-пізнавальна комісія "Афіна"

мета  - організація конкурсів, виставок з  різних  навчальних  дисциплін, участь в олімпіадах, допомога учням, що не встигають, робота з  обдарованими  дітьми, поточний контроль за навчальною діяльністю учнів.

Комісія дисципліни та порядку "Фемида"

мета - формування правової культури учнів, прищеплення поваги до прав  і  свобод  людини, громадянина, сприяння вихованню свідомої дисципліни і культури поведінки учнів в школі і за її межами, виконання всіма школярами

 

Комiсiя охорони  здоров'я "Геркулес"

мета - виховання і розвиток потреби у здоровому  способі  життя,збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів  як  найвищої соціальної цінності, участь у  районних,  міських  змаганнях, добродійна діяльність

 

Комісія трудової діяльності та соціального захисту "Данко"

мета - ознайомлення з професіями дорослих, розвиток елементарних трудових навичок, добродійна діяльність

 

Комісія з організації відпочинку "Посмішка"

мета - організація та проведення загальношкільних свят, вечорів, дискотек, КВК, різних конкурсів, виставок, експедицій, подорожей, шефська  робота з молодшими учнями