Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 119 Харківської міської ради Харківської області

 

Методичне об'єднання учителів іноземних мов

Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів іноземних мов за 2013-2014 навчальний рік.

Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу працювало над проблемою «Сучасний урок: Впровадження у навчальний процес сучасних педагогічних технологій і засобів навчання».

Основними завданнями були: підвищення майстерності вчителів, вивчення передового педагогічного досвіду, активізація роботи вчителів по залученню учнів до роботи МАН, організація науково-дослідницької та пошукової роботи учнів і вчителів.

На засіданнях аналізувалася робота вчителів щодо успішності учнів, результатів ДПА, ведення зошитів, перевірки підсумкових контрольних робіт, розглядалось питання про підготовку до ДПА і ЗНО.

Засідання творчої лабораторії проводилось у формі круглого столу, дискусій, тренінгів, на розгляді обговорення вчителів виносились актуальні питання:

·        Формування навчальної творчої активності учнів у процесі вивчення дисциплін суспільно-гуманітарного циклу на основі особистісно зорієнтованого навчання;

·        Вибір методів навчання і комплексне їх поєднання на сучасному уроці;

·        Урок-інструмент розвитку і виховання особистості;

·        Розвиток самостійності учнів на уроці як основна умова формування творчої особистості учня;

·        Формування національної свідомості учні у процесі дослідницької, пошукової роботи на уроках суспільно-гуманітарного циклу.

Діяльність методичного об`єднання вчителів іноземних мов у 2013/2014 навчальному році була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Уряду України, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо викладання іноземних мов, виконання державних програм та створення належних сучасних умов для навчання та виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу.

В 2013-2014 навчальному році методичне об’єднання працювало над реалізацією проблем:

-Розвиток творчих здібностей учнів в процесі вивчення іноземних мов шляхом впровадження нестандартних форм і методів викладання із урахуванням кращих здобутків педагогічних технологій сучасності.

-Створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистості учня, спрямованих на поліпшення розумових та фізичних можливостей, оволодіння знаннями  та вміннями з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

Тематика засідань М / О на 2013-2014 рік:

Вивчення навчальних програм, перевірка наявності навчально-методичного забезпечення з предмету;

Коригування плану роботи МО на новий навчальний рік;

Круглий стіл: «Рівнева  диференціація як засіб для виконання стандарту освіти та попередження перевантажень учнів»;

Семінар: «Форми і методи навчання, використовувані на уроках»;

Складання графіку роботи гуртків, факультативів, проведення індивідуальних занять;

Підготовка та проведення олімпіад різних рівнів;

Робота з апробації нових підручників, навчально-методичних та дидактичних матеріалів з предметів, мультимедійних та інтерактивних посібників з предметів;

Круглий стіл «Використання інформаційних технологій на уроках»;

Відвідування відкритих уроків і відкритих позакласних заходів з предмету;

Творчі звіти вчителів, які відвідували курси підвищення кваліфікації. Звіти за темами самоосвіти;

Підготовка екзаменаційного матеріалу.

З метою підвищення рівня поінформованості та готовності до впровадження особистісно орієнтованого навчання і виховання відвідано 8 семінарів:

Серпневий семінар «Держстандарт. Початкова школа».О.О. Матяш

Науково-практичний семінар «Методичні основи наукових робіт з школярами» Таран В. Є., Матяш О. О.

Семінар з підготовки до обласної олімпіади.  Матяш О. О.

McMillan-Матяш О.О., Таран В.Є., Олійник Ю. В.

Семінар «Викладання англійської мови в початковій школі» Стороженко Н. Г., Водяницька І. М.

Семінар “Getting the right writing right, real learning”, Steve Liver.Водяницька І. М., Олійник Ю. В.

“Motivating students(national geographic learning)Hugh Dellar. Водяницька І. М., Олійник Ю. В., Гладченко О. А.

Було  організовано наставництво досвічених вчителів, взаємовідвідування уроків та консультації. Досвічені вчителі: Ковриго С. Б., Чихачова Н. І., Матяш О. О., Таран В. Є провели серію уроків Майстер-клас, які відвідували вчителі-початківці.

На кафедрі продовжувала роботу творча лабораторія «Інтерактивні технології-технології співпраці» під керівництвом вчителя-методиста Ковриго С. Б., дискусійний клуб «ПОРА» під керівництвом Круглих Т. Ю., шкільний театр «Глобус» під керівництвом Водяницької І. В., Евроклуб “With hope in future” під керівництвом Таран В. Є., Редькіної С. М.

Протягом навчального року в школі проходили практику близько 30 студентів гуманітарно-педагогічного інституту та педуніверситету ім. Г. С. Сковороди.

Педагогічні працівники, які входять до складу методичного об’єднання, нагороджені грамотами за особисті досягнення учнів: Ковриго С. Б., Матяш О. О., Таран В. Є., Копиця Н. В., Редькіна С. М., Олійник Ю. В.

Педагогічні працівники приділяють особливу увагу обдарованим дітям.

Вперше в школі було організовано шкільний тур МАН, де брали участь учні 5-9 класів.

Досягнення учнів за предметом: іноземна мова у 2013-2014 навчальному році:

Участь у районній олімпіаді (I Iтур)

Англійська мова

Макєєв О.          8-А                    2м. вчит. Таран В. Є.

Чуждан Л            8-А                   3м. вчит. Копиця Н. В.

Соколова Д.      9-А                    3м. вчит. Ткаченко Т. О.

Пещікова К.      9-А                    2м. вчит. Ковриго С. Б.

Андрущенко А. 10-А                   2м. вчит. Матяш О. О.

Бондаренко Д.  10-А                     2м. вчит. Матяш О. О.

Терещенко П. 11-А                    1м. вчит. Ковриго С. Б.

Онопрієнко А.11-А                    1м. вчит. Ковриго С. Б.

 

Французька мова

Тараненко І. 8-А                         3м     вчит. Редькіна С. М.

Шульга Н. 9-А                           3м    вчит. Данченко Т. О.

Анацька К. 10-А                         1м   вчит. Данченко Т. О.

Кожешкурт І. 11-А                    2м    вчит. Данченко Т. О.  

Асоцька О.  11-А                      3 м   вчит. Данченко Т. О.

 

Участь в обласній олімпіаді

Англійська мова

Терещенко П.   11-А    3м    вчит. Ковриго С. Б.

Онопрієнко А. 11-А    2 м    вчит. Матяш О. О.

 

Французька мова

Анацька К. 10-А          3м. вчит. Данченко Т. О.

 

Участь у МАН:

На районний конкурс-захист Малої Академії Наук було подано роботу учениці 11-А класу Асоцької Ольги  (вчит. Таран В. Є.), яка посіла 2 місце.

Близько 290 учнів взяли участь в конкурсі «Грінвіч» та «Пазл, «Мультитест».

Учні Андрущенко А. (10-А) та Степаненко О. (9-А) пройшли 3 тури конкурсу з обміну учнів FLEX.

Протягом навчального року проводилась позакласна робота з предмету: засідання Клубу Інтернаціонального Спілкування (КІС) під керівництвом Редькіної С. М. та Круглих Т. Ю. Продовжував роботу шкільний театр «Глобус»під керівництвом Копиці Н. В.,  Круглих Т. Ю.

З метою сприяння найбільш глибокого оволодіння мовою, ознайомлення з традиціями англомовних країн та розвитку творчих здібностей учнів був проведений тиждень іноземних мов, який проходив з 10.02.2014 по 14.02.2014 і був присвячений Дню всіх закоханих.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У ХСШ №119 В ПЕРІОД З 10.02.2014 ПО 14.02.2014

Число, день тижня

Назва заходу

Клас

Місце проведення

Відп. учитель

10 лютого - понеділок

1)Турнір з англійської мови «Маленький знавець мови»

2)«Турнір з англійської мови «Дивовижна англійська мова»

2-4 класи

 

5-8 класи

Каб. №303 2-4-й урок

 

Каб. №303 5-6 урок

Стороженко Н. Г.

Водяницька І. М.

11 лютого - вівторок

Презентація-ознайомлення «Що таке квести?»

Захід «Кулінарія Англії та України»

8  класи

9 класи

Каб. №303 2 урок

Каб. №405

Таран В. Є.

Ковриго С. Б.

Ткаченко Т. О.

12 лютого - середа

Конкурс малюнків «Світ Діснею моїми очима»

1-4 класи

Шкільний хол

 

Стороженко Н. Г.

 13 лютого – четвер

1) Конкурс плакатів, валентинок, присвячений Дню всіх закоханих

1-11 класи

Шкільний хол

Круглих Т.Ю.

 

14 лютого-п’ятниця

Заключний концерт для молодших класів, присвячений Дню Святого Валентина

Заключний концерт для старших класів, присвячений Дню Святого Валентина

1-11 класи

Актова зала

Копиця Н. В.

Гладченко О. А.

 

В роботі методичного об’єднання є окремі недоліки, а саме: епізодичне застосування комп’ютерних технологій навчання та можливостей комп’ютерного класу, малоефективний контроль за засвоєнням знань учнями, недостатня робота з аналізом моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів з англійської мови у спеціалізованих класах. На це треба звернути особливу увагу при плануванні роботи методичного об’єднання на наступний рік.

 

Тиждень іноземних мов