Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 119 Харківської міської ради Харківської області

 

Методичні заходи

Методичний семінар є однією з форм кваліфікованого поширення методично-педагогічних знань. Під час роботи методичного семінару проводиться аналіз різних дидактичних концепцій, розглядаються деякі аспекти педагогічної майстерності учителів загальноосвітніх навчальних закладів, висвітлюються різноманітні шляхи вдосконалення форм і методів навчання. Систематична участь викладачів в роботі вказаного семінару вважається однією з форм підвищення кваліфікації.

 

СЕМІНАР

Семінар - це форма науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, спрямована на підвищення їх кваліфікації.

Семінари організовуються дирекцією школи (шкільні), методкабінетами (шкільні, міжшкільні, районні), обласним інститутом післядипломної освіти (районні, зональні, обласні).

Пропозиції про проведення семінарів (постійнодіючих, епізодичних; теоретичних, практикумів, комбінованих та ін.) подають:  директор школи чи його заступник з навчально-виховної роботи (педагогічний колектив); керівники методичних об’єднань; методисти методкабінетів та інституту післядипломної освіти.

Потреба у проведенні семінару визначається на діагностичній основі.

Керівник семінару - педагогічний працівник (учитель, заступник директора, методист, науковець та ін.), який найбільше обізнаний з проблемою і має належні організаторські здібності.

До роботи у семінарі залучаються педагогічні працівники різних рівнів підготовки (25-30 чол.).

Тематика семінару може обиратися вчителями або визначатися методкабінетом, ОІПО.

Технологія організації та проведення семінару передбачає:

  •  Відповідно до тематики розробляються плани, які передбачають тему, питання, що підлягають опрацюванню. Проблеми, що пропонуютьяс для обговорення, повинні бути актуальними і цікавими, сприяти дослідницькій і пошуковій роботі учасників семінару, спонукати до дискусії.
  •  На допомогу учасникам семінару пропонується список рекомендованої літератури, проводяться консультації.
  •  Як правило, до семінару готуються всі учасники з усіх питань. Проте при цьому доцільно запропонувати окремим учителям (методистам) заглибитися у проблему з метою її всебічного обговорення.
  •  На семінарських заняттях використовують різні форми роботи: повідомлення, виступи, огляди, дискусії, відвідування уроків (позакласних заходів), екскурсії і ін.
  •  Виступи (повідомлення, реферати тощо) учасників семінару повинні бути наукові, конкурентні, відбивати власну точку зору виступаючого, без формалізму і зайвої патетики, конструктивні.
  •  На кожному семінарському занятті виробляються методичні рекомендації на основі вивчених і обговорених питань знаукової теми, впровадження яких сприятиме підвищенню фахового рівня педагога та рівня навчально-виховної роботи.

 

Майстер клас "Дистанційне навчання" (09.12.2014)

Педагогічне ательє учителів правознавства (25.02.2013)

Круглий стіл учителів початкової школи (13.02.2012)