Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 119 Харківської міської ради Харківської області

 

Науково педагогічний проект "Інтелект України"

 

Науково-педагогічний проект "Інтелект України" реалізується на базі державних програм з різних навчальних дисциплін. До проекту розробники пропонують власний навчально-методичний комплекс (підручники – зошити з друкованою основою – посібники для вчителя), забезпечений комп'ютерною підтримкою (аудіо-, відеозаписами). Учні початкових класів, які працюють за проектом, мають високий рівень мотивації до навчання, вміють працювати з інформацією.

Мета всеукраїнського науково-методичного проекту «Інтелект України» - впровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей і учнівської молоді.

Нормативна база проекту:
"Про розширення бази для експериментального впровадження науково-педагогічного проекту "Інтелект України" Наказ МОНмолодьспорту від 14.07.2011 № 790
Концепція розвитку науково-педагогічного пректу "Інтелект України"
Програма розвитку науко-педагогічного проекту "Інтелект України" на період до 2015 р.
"Про продовження впровадження науково-педагогічного проекту "Інтелект України" в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів України" Наказ МОНмолодьспорту від 10.07. 2012 р. № 797;

Науковий керівник проекту – доктор педагогічних наук, професор Ірина Володимирівна Гавриш.


У межах проекту учні початкової школи навчаються за спеціально розробленими навчальним планом і навчальними програмами, які дозволяють:
Розвинути математичні здібності дітей, створити передумови для успішного засвоєння шкільного курсу математики, успішної участі в олімпіадах з математики.
Сформувати навички раціонального читання, створивши передумови для успішного засвоєння предметів гуманітарного циклу.
Вільно спілкуватися іноземними мовами.
Сформувати первинні уявлення про фізичні, хімічні, біологічні об’єкти, створивши передумови для якнайкращого засвоєння хімії, біології, фізики, успішної участі в олімпіадах з цих навчальних предметів (навчальні предмети «Я і Україна», «Еврика»).
Сформувати компетентність «Умій вчитися», розвинути пізнавальні процеси дітей, створивши передумови для успішного навчання дитини (предмет «Навчаймося разом»)


Інтелект – один із найдорожчих ресурсів. Щоб пересвідчитися, наскільки цінним у сучасному світі є інтелект, варто переглянути інформацію про галузі економіки, що найбільш динамічно розвиваються: телекомунікації та Інтернет-проекти, фінансова галузь, високотехнологічне виробництво і ринок програмних продуктів. Навіть металургію, нафтопереробну та хімічну промисловість не можна уявити без сучасних технологій, і наукоємність цих галузей невпинно зростає.

Упродовж другої половини ХХ сторіччя, а особливо на початку нинішнього, усі розвинені країни опікуються проблемою ідентифікації інтелектуально обдарованих дітей та молоді, створення для них спеціальної системи освіти, а також залучення талановитої молоді з інших країн через всілякого роду грантові й інші програми. На обдарованих учених та спеціалістів, можна сказати, полюють, бо кожен із них спроможний принести надзвичайну користь не лише певним компаніям, а й країні.

І в Україні розуміють необхідність виховувати інтелектуальну еліту нації.

Над проблемою виявлення та виховання обдарованих дітей та молоді працювали вітчизняні вчені, є різні підходи до цього питання. Зокрема, певний час були популярними ідеї раннього розвитку, коли матеріал подається дитині в більш ранньому віці та в більших об'ємах.

В 2006 році команда провідних вчених Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І.В. запропонували до впровадження власну концепцію виявлення, виховання й навчання обдарованих дітей, яка розроблена на основі як власних напрацювань, так і передових і найбільш ефективних відповідних методик.

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій,раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відео матеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці "Читання" діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці "Я і Україна" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відео фрагмент з соловейком, чують його спів.

Додатково до загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, введені нові: "Навчаємося разом", на якому діти розвивають пам'ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет "Еврика", на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач. Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект мав медико-психолого-психіатричний супровід провідних вчених Інституту здоров'я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – втоми, втрати цікавості. Крім обов'язкових уроків фізичної культури, кілька разів впродовж кожного уроку учні беруть участь в музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.

За результатами, які демонструють учні проектних класів, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України навчально-педагогічний проект "Інтелект України" рекомендовано до подальшого впровадження. На сьогодні діти з Київської, Харківської, Дніпропетровської областей та АРК Крим вже мають можливість навчатись у таких класах, є зацікавленість й інших регіонів України.

Популярні питання:http://intellect-ukraine.org/populyarni-pytannya#spoiler_0

Докладніше можна познайомитись тут: /uploads/editor/30/350654/sitepage_82/files/presentatsiyni_materialy_1.zip

 

З 1 вересня 2011 року Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів працює за науково-педагогічним проектом "Інтелект України". Робочий навчальний план розроблений  на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.07.2011 №790 “Про розширення бази для експериментального впровадження науково-педагогічного проекту “Інтелект України”, рекомендацій листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.04.2011 №1/9-325 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік” та наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 05.05.2011 №270 “Про затвердження робочих навчальних планів на 2011/2012 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області” за Експериментальними навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів для початкових шкіл з українською мовою навчання та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом “Інтелект України”, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 28.09.2009 №898 (додаток 3)

 

Проведений моніторинг дослідження навички читання вголос учнів першого клас наприкінці навчального року показав, що із 29 учнів високого рівня способу читання досягли 11 першокласників, достатнього – 18. Усі учні розуміють прочитане, уміють підібрати заголовок, висловлюють своє ставлення до прочитаного; 9 учнів на високому рівні відтворили основні події прочитаного, виконали творче завдання (продовжили прочитане оповідання).

Моніторинг дослідження графічних навичок учнів першого класу визначив, що середній темп письма по класу становить 24 знаки за хвилину. Високий рівень письма у 16 учнів, Достатній рівень показали 13 учнів. Першокласники чітко визначають кількість речень у заданому тексті, правильно вказують кількість слів у кожному реченні, уміють доповнювати, поширювати речення, придумувати продовження до запропонованого тексту. Під час письма 29 учнів на високому рівні дотримуються вимог до графічних навичок (величина, нахил, з’єднання букв). Без жодної помилки всі учні класу виконали звуко - буквений аналіз слів. Завдання зі словниковими загальновживаними словами (які передбачено програмою для запам’ятовування) без жодної помилки виконали 12 першокласників. Незначні помилки у 2 учнів. З тестовими завданнями та загадками справилися всі учні класу.

Рівень знань, умінь та навичок учнів з математики показав, що всі учні уміють виділяти з групи предметів один чи кілька за певними ознаками; розуміють поняття: «більше», «менше», «дорівнює»; «швидко», «близько», «далеко» тощо; володіють складом числа; розуміють зміст дії додавання, віднімання; знають напам’ять таблиці додавання та віднімання одноцифрових чисел у межах 10; обчислюють приклади типу 10+5, 15-5; розуміють поняття «нерівність», «рівняння»; володіють загальними прийомами розв’язування задач; розпізнають, називають плоскі та об’ємні геометричні фігури; визначають знайомі геометричні фігури у фігурах складної конфігурації тощо. Самостійна робота з математики показала, що всі учні справилися з розв’язуванням задач «великих перегонів», без помилок виконали обчислення числових виразів 13 учнів (високий рівень), 11 учнів виконали роботу на достатньому рівні, 5 – на середньому.

Таким чином, практична значущість проекту для учнів полягає у формуванні у них мотиваційних прагнень до самовдосконалення та отримання нових знань, розвитку творчої активності.

 

У 2012/2013 навчальному році у зв’язку з рішенням батьківського і педагогічного колективів ХСШ №119 щодо впровадження у практику роботи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.07.2012 №797 «Про продовження впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України»», наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 27.08.2012 №407 «Про продовження впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів в Харківській області» у шолі за НПП "Інтелект України" працють 2 класи: 1-А, 29 учнів та 2-А, 29 учнів